Varför använda Tunable White?

Trivsel skapar bättre förutsättningar för ett bra arbete och ljuset påverkar oss på många sätt. Med Tunable White skapas ett dynamiskt ljus med möjlighet att välja färgtemperatur efter humör och arbetsuppgifter.

Att ljus är viktigt för människan och att vi påverkas mycket av ljus är inget nytt för oss. Här uppe i norden där vi har stora variationer i ljus mellan årstiderna känner många av mindre ork under det mörka vinterhalvåret än man gör under det ljusa sommarhalvåret. I början på 1990-talet gjordes flera försök, på bland annat S:t Görans sjukhus, att hjälpa personer med extremt ökad trötthet under den mörka årstiden. Man hittade då en möjlighet att i speciellt ljussatta rum begränsa produktionen av sömnhormonet melatonin utan att öka på stress och vakenhormonet kortisol. På så vis kunde man med artificiellt ljus hjälpa människor med så kallad årstidsbunden depression.

Kontrollera ljuset

Nu har vi kommit så långt i utvecklingen i att alstra ljus och möjligheten att kontrollera ljuset över tiden att vi fått helt nya möjligheter till ljussättningar vi tidigare aldrig haft. Precis som vårt naturliga dagsljus, på våra breddgrader, förändras både ljusmängden och ljusfärgen över dygnet. Vi har en varm färgton med mindre ljus på morgon och kväll medan det är en mycket kallare färgton och mer ljus mitt på dagen. Detta fenomen skapas av solens infallsvinkel mot jordens yta och att ljusets färger beter sig olika i jordens atmosfär. För cirka 150 år sedan förlitade vi oss endast på dagsljuset. I stort sätt enda ljuskällan efter solnedgång var brasan, vilket gjorde det enkelt för kroppen att styra den biologiska klockan. Numera har vi artificiellt ljus vilket gör att vi kan arbeta precis när som helst och var som helst, vilket gör att vi enkelt kan sätta vår klocka i kroppen ur spel.

Anpassa belysningens färgtemperatur

Med den vetskapen vi har idag och möjligheterna med att både kunna anpassa ljusfärg och ljusmängd över tiden ger oss många fördelar. Inom vissa yrken kan det vara så enkelt att man har behov av att ändra ljusfärgen av praktiska skäl t. ex. inom sjukvård, industri eller tryckerier. I annat fall kan det förbättra trivsel och arbetsklimat. Precis som dagsljuset förändras ger oss tekniken med ”Tunable White” möjligheten att följa eller förlänga dygnets förändringar av ljusfärg och ljusmängd, så kallad ”Human Centric Lighting”.

Förbättrad arbetsmiljö

Det är inte så att vi ska ersätta dagsljuset men tekniken att följa dagsljuset ger oss nya förutsättningar att anpassa vår arbetsmiljö och skapa möjlighet till välbefinnande, trivsel och prestationsförmåga. Stora delar av året och framför allt under den tiden vi arbetar som mest är tillgången på dagsljus liten. Hösten och vintern ger oss ofta få soltimmar och långa arbetsdagar vilket gör att det är mörkt när vi går till jobbet och mörkt när vi lämnar jobbet. Det blir ingen kontakt med dagsljus under hela dygnet. Kan vi då på ett enkelt sätt anpassa belysningen för våra uppgifter och samtidigt ge en dynamisk ljusmiljö över arbetsdagen så varför inte?

Cebe belysning

Givetvis ska man inte använda vilken armatur som helst bara den har ”Tunable White”. Att belysningen är anpassad för var, hur och för vem den ska monteras är mer viktigt. Ljusstyrka och ljusfärg ger en dimension till men att ljusets riktning och ljusfördelning är rätt för arbetsuppgiften och att armaturen skapar bra ljusförhållande är fortfarande det absolut viktigaste för att klara en lång arbetsdag. Cebe belysning från Elektroskandia har armaturer, tekniken och kunskapen att ge de bästa förutsättningarna för att skapa en anpassad belysning för olika typer av arbetsmiljöer.