Återvinningscentraler i Göteborg

Bättre arbetsmiljö, minskat underhåll och ökad energibesparing var några av målsättningarna med att byta till ny belysning vid Göteborgs återvinningscentraler. Med Cebe-armaturerna Motion Street, Motion Area samt St Street och St Area fick man en enhetlig lösning, trots att förutsättningarna skilde sig åt vid de olika platserna.

Den befintliga belysningen var gammal och gav alldeles för dåligt ljus. Så ett skäl till bytet var att man ville få en bättre arbetsmiljö för de som arbetar där. En anledning var också att minska på underhållet, då man slipper byta ljuskällor på LED-armaturer. Sist men inte minst ville man genom att investera i ny belysning kunna spara energi.

En utmaning var att de nya armaturerna skulle monteras på befintliga stolpar vilket gjorde att man måste anpassa belysningen efter stolparnas placering.

Anläggningarna var av varierande kvalitet men en standard lades genomgående på 20 lux. Armaturerna som valdes var Motion Street, Motion Area, St Street och St Area, som ingår i Cebe-sortimentet. Dessa stolparmaturer har den stora fördelen att de kan förses med olika typer av optik. Det blir enhetligt och ser bra ut samtidigt som man får ljuset där det behövs.

St Street / Motion Street har en asymmetrisk optik optimerad för gator medan St Area / Motion Area har en optik optimerad för att ge en jämn och avbländad områdesbelysning. St Area / Motion Area har design som en gatljusarmatur men med en strålkastares ljusfördelning.

Armaturer: ST Street, ST Area. Motion Street, Motion Area