Motionsspår

Motionsspår bör anläggas och utformas på ett sådant sätt att så många som möjligt i kan använda och ha nytta av dem. En bra elysning är en viktig faktor för att höja intrycket, öka tillgängligheten samt öka tryggheten och säkerheten vid motionspåret. Armaturer som ger en symmeterisk ljusfördelning är att föredra då även området bakom armaturen blir belyst. Motionsspår som används för löpning, skidåkning mm bör ha en horisontell belysningsstyrka, mätt i marknivå, på ca 15 lux. Det är viktigt att belysningen utformas och riktas på ett sådant sätt att den inte stör omkringliggande verksamheter eller bostadsområden.

Nyheter

Visar 0 av 0 A - Ö Äldst Sortera på:

Inga produkter matchar dina sökkriterier