Tillbehör som gör skillnad

Visste du att LED-plattor ofta monteras så de strider mot Arbetsmiljöverkets krav på arbetsplatsens utformning enligt föreskriften (AFS 2009:2), i §11 anges att "Bländning ska undvikas så långt det är möjligt"?
För att fullt ut uppfylla kraven krävs ofta en helt ny belysningslösning, en kompromiss i väntan detta är att minska bländningen på redan installerade LED-plattor. Detta kan man enkelt göra genomatt höja upp dem i undertaket med hjälp av upphöjningsramar. Med dessa upphöjningsramar får man en förbättrad avbländning vilket ger lägre bländtal och ett behagligare ljus för en bättre arbetsmiljö. De är lätta att montera och kan enkelt monteras i befintlig anläggning.

Upphöjningsram för avbländning E79 400 01

Upphöjningsram med kryss för extra avbländning E79 400 00